1. http://www.frontgarden.se/filemanager/data/arnfridsson_bg.jpg

ARNFRIDSSON ART AND STEEL

-är ett företag som 
tillverkar konstföremål
där den egna kreativiteten sätter sin prägel på varje skulptur.

 

I material som
järn-, stål- och koppartråd.

Hög kvalitet
passar såväl för privat som offentlig miljö
och företagspresenter.

Lustfyllt
med humor över vad metalltråd och
luft kan bli i konstnärlig form.

Även traditionellt trådarbete som bruksföremål 
tillverkas på beställning. Arnfridsson Art and Steel

 

- is a company that

manufactures handcrafted art

with the creativity in focus in every single sculpture.

 

In material such as

iron, steel and copper wire.

 

High quality

that fits in both the private such as the public environment.

Will also fit as an appreciated gift.

 

Joyful

and thoughtful about what wire and

air could be in the form of art.

 

Will also manufacture traditional wire craft upon request. 

 

 

 

 

Copyright © Arnfridsson Art and Steel 2007-2013

inloggning