Prisexempel

Prisexempel

Naturligtvis finns det större och mindre träd och buskar som kräver mer eller mindre uppmärksamhet. Men att beskära växtlighet kan i många fall göra skillnaden för att skapa en levande och inbjudande trädgård.

 

Kontakta mig så får du ett mer exakt pris för just ditt projekt.

 

Eftersom att alla trädgårdar ser olika ut och kräver olika insatser för att komma till sin fulla prakt, så är det svårt att sätta fasta priser. Men för att ge dig ett hum om vad det kan kosta att exempelvis beskära dina träd och buskar så kostade beskärningen av trädet på bilden 1000 kronor.

RUT avdrag

 

RUT-avdrag, eller avdrag för hushållsnära tjänster som det också kallas, kan man få när man anlitar hjälp både inne och ute i sin bostad. Man får 50 procent av arbetskostnaden och det är vi som företag som gör ansökan till Skatteverket. Det betyder enkelt att jag fakturerar dig 50 procent av timkostnaden och Skatteverket den andra halvan. Reglerna är tyvärr inte helt tydliga när det gäller exakt vilket trädgårdsarbete utomhus man får göra avdrag för, men sammanfattat gäller följande:

 

• Man får göra avdrag för all skötsel.

• Man får göra avdrag för trädbeskärning.

• Man får inte göra avdrag för nyanläggning av gräsmatta